Instellingen

17


En een andere engel

kwam uit de tempel die in de hemel was,
en ook hij had een scherpe sikkel.