Instellingen

1


En het geschiedt:

ten derde dage, als David en zijn mannen
   aankomen te Tsiklag,-

hebben de Amalekieten
het zuiden en Tsiklag overvallen,
Tsiklag verslagen
en het verbrand in het vuur.