Instellingen

4


Van Sauls zoon Jehonatan

is er een zoon die geslagen is
   aan beide voeten;

een zoon van vijf jaren is hij geworden
als het nieuws over Saul en Jehonatan
   uit JizreĆ«l aankomt:

zijn voedster tilt hem op en wil vluchten,
en het geschiedt
als zij zich angstig haast om te vluchten
   dat hij valt en hinkende wordt;
   zijn naam is Mefibosjet.