Instellingen

31


Zij de glorie van de Ene voor eeuwig, ✡

moge de Ene zich in zijn daden verheugen!–

32


die de aarde aankijkt en zij beeft, ✡

naar de bergen reikt en zij roken!

33


In mijn leven zal ik zingen voor de Ene, ✡

musiceren voor mijn God terwijl ik nog ben;

34


hem behage mijn misbaar, ✡

en ik,
ik zal mij verheugen in de Ene!

35


Dat zondaars van de aarde verdwijnen, ✡

en boosdoeners: dat er geen meer is!

Zegen, mijn ziel, de Ene,- ✡
alleluia!