Psalm van week 33

Psalm 122, week 11

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

122:1


Psalm 122 (121) • Lætatus sum. (Opgangenzang,

v. David.)

Ik was verheugd toen ze mij zeiden: ✡
wij gaan naar het huis van de Ene!

122:2


Nu staan onze voeten ✡

in jouw poorten,
o Jeruzalem!

122:3


Jeruzalem, jij welgebouwde, ✡

als een stad
wel-verbonden tezamen!

122:4


Waarheen stammen zijn gaan opklimmen,

de stammen van de Ene;
aan Israël is betuigd te danken ✡
de naam van de Ene.

122:5


Want daar zijn gezet: tronen voor het recht, ✡

tronen
voor het huis van David.

122:6


Vraagt voor Jeruzalem vrede, ✡

dat welvarend worden
wie jou beminnen!

122:7


In je omwalling zij vrede, ✡

welvaart
in je paleizen!

122:8


Omwille van mijn broeders
   en mijn gezellen ✡

spreek ik uit: ‘vrede in jou!’

122:9


Omwille van

het huis van de Ene, onze God ✡
zal ik het goede voor jou zoeken!