Psalm van week 29

Psalm 23, week 14

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

23:1


Psalm 23 (22) • Dominus regit me. (Een musiceerstuk, v. David.)


De Ene is mijn herder, ✡
mij zal niets ontbreken;

23:2


in weiden vol groen vlijt hij mij neer, ✡

hij voert mij mee naar wateren van rust;

23:3


mijn ziel keert door hem in mij terug, ✡

hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van zijn naam!

23:4


Ook als ik moet gaan
   door een dal vol schaduw van dood,-

kwaad zal ik niet vrezen,
want gij zijt bij mij; ✡
uw staf en uw stok,
die zullen mij vertroosten.

23:5


Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel

tegenover mijn benauwers; ✡
gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn beker is overvol!

23:6


Mij achtervolgen
   slechts goedheid en vriendschap,
   al de dagen van mijn leven; ✡

terugkeren mag ik in het huis van de Ene
tot in lengte van dagen!