Psalm van week 29

Psalm 67, week 14

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

67:1


Psalm 67 (66) • Deus misereatur. (Voor de koorleider, bij snaren,

een musiceerstuk, een zang.)

67:2


God

zij ons genadig en zegene ons, ✡
hij doe zijn aanschijn over ons lichten. sela

67:3


Dat men op aarde zal kennen uw weg, ✡

onder alle volken
uw reddende werk.

67:4


U, God, zullen gemeenschappen danken, ✡

u danken
de gemeenschappen alle.

67:5


Vreugde en jubel is er

bij de naties, omdat gij gemeenschappen
   eerlijk berecht, ✡

en naties!-
op aarde geleidt. sela

67:7


De aarde heeft gegeven haar gewas, ✡

zo zegent ons
God, onze God.

67:6


U, God, zullen gemeenschappen danken, ✡

u danken
de gemeenschappen alle.

67:8


God zal ons zegenen; ✡

vrezen zullen hem
alle einden der aarde.