Psalm van week 29

Psalm 97, week 7

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

97:1


Psalm 97 (96) • Dominus regnavit. De Ene werd koning,-
   laat juichen de aarde, ✡

laat zich verheugen
eilanden vele!

97:2


Rondom hem zijn wolken en duister, ✡

gerechtigheid en recht
funderen zijn troon.

97:3


Vuur gaat voor zijn aanschijn uit, ✡

verschroeit zijn benauwers rondom!

97:4


Zijn bliksems verlichtten de wereld, ✡

de aarde zag het en beefde.

97:5


Bergen,

als was
smolten zij voor het aanschijn van de Ene, ✡
voor het aanschijn
van de Heer van heel de aarde.

97:6


De hemelen
   hebben zijn gerechtigheid gemeld, ✡

gezien hebben alle gemeenschappen
zijn glorie.

97:7


Dat zich schamen
   al wie dienen een hakbeeld,

zich gelukkig prijzen
met goden van niets,- ✡
buigt u voor hem, al gij goden!

97:8


Sion hoorde en was verheugd,

de dochters van Juda juichten, ✡
vanwege uw gerichten, o Ene!

97:9


Want gij, Ene,

zijt de Hoogste over heel de aarde, ✡
zeer hoog staat gij boven alle goden!

97:10


Die liefhebt de Ene,

haat het kwade,
hij bewaakt de zielen van zijn vrienden, ✡
aan de hand van bozen
zal hij hen ontrukken.

97:11


Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, ✡

en vreugde voor oprechten van hart.

97:12


Verheugt u, rechtvaardigen, in de Ene, ✡

brengt dank,
zijn heiligheid indachtig!