7:1


Na deze dingen

is Jezus een omwandeling begonnen
in Galilea;
want omwandelen in Judea
heeft hij niet gewild
omdat de Judeeërs ernaar hebben gezocht
hem te doden.

7:2


Maar nabij geweest is

het feesttij der Judeeërs
dat de Loofhuttenbouw is,

7:3


en dan zeggen zijn broers tot hem:

vertrek van hier en
ga heen naar Judea,
zodat ook je leerlingen (daar)
de werken die je doet aanschouwen,

7:4


want niemand doet iets

in verborgenheid
terwijl hij ernaar zoekt
zelf in de openbaarheid te zijn;
als je deze dingen doet,
vertoon jezelf dan aan de wereld!

7:5


Want zijn broers hebben niet

in hem geloofd.

7:6


Dan zegt Jezus tot hen:

mijn moment is nog niet aanwezig,-
maar voor jullie is elk moment geschikt;

7:7


de wereld is niet bij machte jullie te haten

maar mij haat hij,
omdat ík over hem betuig
dat zijn werken uit den boze zijn;

7:8


klimmen júllie op naar het feest,

ík klim niet op naar dit feest
omdat mijn moment nog niet vervuld is!

7:9


Maar toen hij dat tot hen gezegd had

is hij in Galilea gebleven.

7:10


Maar met dat zijn broers opklimmen

naar het feest,
dán klimt ook híj op,
niet openlijk,
nee, zo’n beetje in het verborgene.

7:11


Toen zijn de Judeeërs

naar hem gaan zoeken op het feest;
ze hebben gezegd: waar is híj?

7:12


In de scharen is er

veel gemonkel over hem geweest;
sommigen hebben gezegd:
hij is een goed iemand!,
maar anderen hebben gezegd:
nee, hij brengt de schare in dwaling!

7:13


Niemand echter heeft

in de openbaarheid over hem gesproken
uit vrees voor de Judeeërs.

Johannes 17, 1-13

Het Evangelie op zondag 1 juni 2014 – Zevende Zondag na Pasen

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven…. (Gezang 675: 1)

Wat er bedoeld wordt met zoë aionios vind ik wel duidelijk: niet een eindeloos lang leven, maar een van kwaliteit veranderd leven: het eeuwigheidsleven waarvan Muus Jacobse ons laat zingen. Maar het elke keer ook zo vertalen, dat heb ik niet willen doen. Het zou zo drammerig worden: ‘dít is het voortaan, eeuwigheidsleven! – wee je gebeente als je bij het eeuwige leven nog aan een eeuwig lang leven durft te denken!’ Ik heb goede hoop dat de traditionele vertaling ‘eeuwig(e) leven’ nog steeds het geheimnis van de kwaliteit meedraagt. En zo durf ik het ook aan met ‘het uur’, ‘verheerlijken’, ‘zeggenschap’ en ‘alle vlees’.

Pieter Oussoren