7:14


Want wij weten

dat de Wet geestelijk is;
maar ik ben vleselijk,
verkocht onder de zonde.

7:15


Want wat ik uitwerk

weet ik niet;
want wat ik wil, dat verricht ik niet,
maar wat ik haat, dat doe ik!

7:16


Maar wat ik niet wil,

als ik dát doe,
dan stem ik met de Wet in
dat die juist is.

7:17


Maar nu bewerk ik het niet meer,

maar de zonde die in mij woont.

7:18


Want ik weet dat in mij,

dat is in mijn vlees,
geen goed woont.
Want het willen ligt bij mij,
maar bewerken wat juist is niet.

7:19


Want goed dat ik wil

doe ik niet,
maar kwaad dat ik niet wil,
dat verricht ik.

7:20


Maar als ik dat doe

wat ik niet wil,
bewerk ik dat niet meer
maar de zonde die in mij woont.

7:21


Dus vind ik bij mij

die wil doen wat juist is
deze wet: dat het kwade
bij mij ligt.

7:22


Want ik verlustig mij

in de Wet van God
naar de inwendige mens,

7:23


maar ik zie in mijn leden

een andere wet
die strijd voert tegen de wet
van mijn verstand
en mij een gevangene maakt
in de wet der zonde
die ik in mijn leden heb.

7:24


Ik, ellendig mens!-

wie zal mij verlossen
uit het lichaam van deze dood?

7:25


Dank aan God!,

door Jezus Christus, onze Heer.
Dus ben ik dan met het verstand
wel dienstbaar aan een wet van God,
maar met het vlees
aan een wet van zonde.

Romeinen 7, 14-25a

Bijbeltekst van de Week  Romeinen 7, 14-25a

Als ik het ‘Romeinenspoor’ volgde (wat ik dit jaar niet doe), zou ik in Romeinen 7 bij vers 9 beginnen of bij vers 7, – om er wat meer in te komen. Want hoe persoonlijk en hartstochtelijk de apostel ook schrijft, eenvoudige kost dient hij niet op, ook niet als je hier eenvoudiger vertaalt. Vanaf vers 7 t/m vers 25-slot komen we in de Naardense Bijbel vijftien keer het woord wet of Wet tegen. Soms gaat het over het heilige onderricht van Mozes en soms over een wetmatigheid (niet altijd goed te onderscheiden), maar in het Grieks is het allemaal eenzelfde nomos en dat wil deze vertaling met wet of Wet laten zien. In hetzelfde gebied komen we ook vijftien keer zonde of (eenmaal) zondaar) tegen. Wil dat zeggen dat de Wet zonde is? Dat zij verre!, zegt vers 7, maar ze hebben wel alles met elkaar te maken. Dat tegenover de Wet die ‘geestelijk’ is (product van de Geest!) ik ‘vleselijk’ ben, kan ook anders gezegd worden, als de band met vlees(-en-bloed) in vers 18 en 25, mijn leden (twee keer) in vers 23 en het lichaam in vers 25 maar blijft bestaan, en dat is nog niet zo eenvoudig. Is ‘vlees’ wel hetzelfde als natuur (NBV), dagelijks leven (het Boek in vers 25/26), mijn zondige ik/mijn doen en laten (GNB) en mijn zondige natuur (Willibrord in vers 18)? Kijk, vergelijk en denk na!

 

Pieter Oussoren