2 Petrus – 1 : 19


en wij houden het profetische woord

nu nog meer voor vast,-
en ge doet wel
als ge u daarbij
houdt als bij een lamp die schijnt
op een donkere plek, totdat
de dag gaat gloren
en de morgenster opgaat
in uw harten;