Jesaja – 53 : 3


Veracht en gemeden door de mensen,

een man van smarten, bekend met ziekte,-
als een die het aanschijn voor ons verbergt,
veracht, wij hebben hem niet geacht.