Lucas – 21 : 19


door uw volharding

zult ge uw levens-en-zielen winnen!