Instellingen

38


Maar Petrus tot hen:

komt tot inkeer!-
een ieder van u late zich onderdompelen* Elders meestal vertaald als dopen.
bij de naam van Jezus Christus,
tot vergeving van uw zonden;
en ge zult de gave van de heilige geestesadem
mogen aannemen;